Ngữ pháp Tiếng hàn [ 주다 / 드리다 / 주시겠어요 ]

V + ~아/어 주다Cho + động từ 1 Bày tỏ ý nghĩa 'làm việc gì đó cho người khác'Trong trường hợp làm việc gì đó cho người lớn tuổi thì dùng '~아/어 드리다'친구에게 책을 한 권 빌려줍니다.Cho bạn một quyển sách얼음 넣어 드릴까요?Có đá không ạ?비닐 봉지로 드릴까요? 종이 봉지로 드릴까요?Lấy túi ni lông hay túi giấy ạ? 2 Khi nhờ vả người khác làm việc gì đó thì dùng biểu hiện '~아/어 주세요'Dùng '~아/어 주십시오', '~아/어 주시겠어요?'Để biểu hiện…

Ngu Phap Tieng Han

Ngữ pháp Tiếng hàn [ ~고 ]

V/A + ~고Và + Động từ/Tính từ 1. Sử dụng khi liệt kê các sự vật, hành vi, trạng thái 지수는 착하고 또 성실하였다.= 지수 hiền lành và cũng thành thật nữa.피부가 잡티 하나 없이 깨끗하고 고아요.= Da bạn sạch và đẹp không tì vết.아주 성실하고 똘똘하구나!= Đúng là cậu rất chăm chỉ và thông minh! 아주 성실하고 똘똘하구나!= Đúng là cậu rất chăm chỉ và thông minh! Hãy lắng nghe ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ https://www.instagram.com/p/B4xA_3und10/ 2. Liên kết các hành động theo thứ tự thời gian 정리…

Ngu Phap Tieng Han

Ngữ pháp Tiếng hàn [ 은/는 ]

N ~은/는  :  ( Danh từ + 은/는 ) ~은 : được dùng khi danh từ được kết thúc bởi phụ âm ( hoặc gọi là danh từ có đuôi )~는 : được dùng khi danh từ được kết thúc bởi nguyên âm ( hoặc gọi là danh từ không có đuôi ) ① Chỉ rõ chủ thể, đối tượng, thông tin hoặc nội dung được nói đến trong cau văn. 저는 대학생입니다.= Tôi là sinh viên đại học.저는 체리예요.= Xin chòa, Tôi là Cherry.여동생은 21살입니다.= Em gái tôi…

Ngu Phap Tieng Han

Ngữ pháp Tiếng Hàn cho TOPIK

Hãy học Ngữ pháp Tiếng Hàn cơ bản N ~은/는  :  ( Danh từ + 은/는 ) ~은 : được dùng khi danh từ được kết thúc bởi phụ âm ( hoặc gọi là danh từ có đuôi )~는 : được dùng khi danh từ được kết thúc bởi nguyên âm ( hoặc gọi là danh từ không có đuôi ) ① Chỉ rõ chủ thể, đối tượng, thông tin hoặc nội dung được nói đến trong cau văn.저는 대학생입니다.Tôi…

Topik

TOPIK là gì? Tiếng Hàn Test

1. TOPIK là gì? TOPIK là viết tắt của từ 한국어능력시험 trong tiếng Hàn và Test of Proficiency in Korean trong tiếng Anh, nghĩa là kỳ thi năng lực tiếng Hàn, được tổ chức hàng năm bởi Viện giáo dục quốc tế Quốc gia Hàn Quốc để đánh giá trình độ của những người học tiếng Hàn như một ngoại ngữ thứ hai, tất nhiên kỳ thi này không áp dụng cho những người dân Hàn bản xứ. 2. Những đối…